AdBlue 4,7L

Produkt nr.: ADBLUE47
Pris exkl. moms: 156,00 kr
Pris (inkl. moms): 195,00 kr

1st 4,7L dunk

AdBlue är en lösning som används i moderna dieselfordon för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i luften. 

Det är en klar vätska som tillförs i avgasreningen och omvandlar NOx till ofarligt kväve och vattenånga. 

Denna AdBlue är speciellt framtagen för personbilar och för att uppfylla europeiska utsläppsreglerna enligt Euro 6. Stå aldrig inför risken att din AdBlue tar slut – beställ direkt så att du har en reservdunk hemma i garaget.